TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN & QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

   

Phụ trách Họ tên Địa chỉ email  
Giám đốc  ThS. Trần Hữu Minh tranminh@hcmuaf.edu.vn
Công tác Hỗ trợ sinh viên mảng thi bằng lái xe A1
CN. Phan Xuân Phước xuanphuoc@hcmuaf.edu.vn  
Công tác hỗ trợ doanh nghiệp: giao lưu, hội thảo ThS. Nguyễn Thị Hà Thu nhthu@hcmuaf.edu.vn  
Công tác hành chính
ThS. Trịnh Thanh Toàn tttoan@hcmuaf.edu.vn  
Công tác tuyển dụng
     
Công tác hỗ trợ sinh viên mảng bán thời gian, CLB KNTC