TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN & QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

Hình ảnh Lễ tốt nghiệp đợt 3/2016 (Các ngày 22/11 - 25/11 - 29/11) (29-03-2017)

Hình ảnh của ba ngày 22/11; 25/11; 29/11 tải tại tin chi tiết

Thông báo tổ chức Lễ Tốt nghiệp cho sinh viên đợt 4/2016 (21-03-2017)

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp thông báo về việc tham dự lễ tốt nghiệp trong đợt 4/2016 như sau:

Thông báo tham dự Lễ Tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt 3/2016 (21-03-2017)

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp thông báo về việc tham dự lễ tốt nghiệp trong đợt 3/2016 như sau:

 

- Lễ tốt nghiệp sẽ được tổ chức vào ngày 22/11/2016; ngày 25/11/2016 và ngày 29/11/2016.

 Trung Tâm Hỗ Trợ Sinh Viên & Quan Hệ Doanh Nghiệp
Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ : Phòng 406-Nhà Thiên Lý, Khu Phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Tel:028 3724 5397 Fax:(84 8) 3896 0713
Email: tthtsv@hcmuaf.edu.vn Website: www.htsv.hcmuaf.edu.vn