TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN & QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

Địa chỉ liên hệ

(26-05-2017)

·          :    Phòng G 04 – Nhà Điều hành – Khu phố 6, phường Linh                        Trung, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

     ·                   08 3724 5397 Fax:(84 8) 3896 0713

·          tthtsv@hcmuaf.edu.vn 

·        www.htsv.hcmuaf.edu.vn   

 

Địa chỉ liên hệTrung Tâm Hỗ Trợ Sinh Viên & Quan Hệ Doanh Nghiệp
Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ : Phòng 406-Nhà Thiên Lý, Khu Phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Tel:028 3724 5397 Fax:(84 8) 3896 0713
Email: tthtsv@hcmuaf.edu.vn Website: www.htsv.hcmuaf.edu.vn