Ban chủ nhiệm là cơ quan lãnh đạo cao nhất của CLB gồm  01 chủ nhiệm, 2 phó chủ nhiệm (PCN) mảng đối nội và đối ngoại cùng 4 trưởng ban (TB) và 4 phó ban (PB) các ban Kỹ Năng, Nhân Sự, Sự Kiện và Truyền Thông. Ban chủ nhiệm có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Quyết định chương trình và kế hoạch hoạt động của CLB

- Chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động của CLB

- Thông tin, hướng dẫn các thành viên hoạt động theo phương hướng đã được thông qua của CLB

- Tùy theo quy mô và nhu cầu hoạt động của CLB, Ban lãnh đạo có quyền được mời thêm nhân sự, các cộng tác viên cho hoạt động của CLB.

- Quyết định khen thưởng hoặc kỷ luật đối với các hội viên

 - Báo cáo thường kỳ (3 tháng 1 lần) lên Ban Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp về tình hình hoạt động của CLB.

a)     Chủ nhiệm CLB:
- Là người đại diện CLB trong các quan hệ đối nội và đối ngoại với các thành viên và với các tổ chức khác bên trong hay bên ngoài trường, thực hiện các công tác quản lí toàn diện và phát triển CLB.

- Chuẩn bị nội dung các kỳ họp của CLB. 
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của CLB theo quy định của nhà nước ban hành. 
- Ký các văn bản có liên quan đến hoạt động của CLB.

b) Các phó Chủ nhiệm, Trưởng ban và Phó Ban CLB:
- Là người chịu trách nhiệm của mảng mình phụ trách có nhiệm vụ phải báo cáo cho chủ nhiệm về công việc của mình.
- Thực hiện các công việc quản lí và duy trì hoạt động của CLB theo sự phân công của chủ nhiệm, đảm bảo điều hành hoạt động trong quyền hạn của mình. 
- Chịu trách nhiệm trước chủ nhiệm về công việc được giao và trách nhiệm của mình. 
- Thay mặt chủ nhiệm giải quyết mọi vấn đề của CLB khi chủ nhiệm vắng mặt. 

Cơ cấu BCN CLB Kết Nối Thành Công Nhiệm kì X:

Liên hệ: Chủ nhiệm Lê Văn Luân


CLB Kết nối Thành công

Quy chế Tổ chức và Điều lệ Hoạt động CLB Kết Nối Thành Công (19-05-2019)

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018(30-07-2018)

Chương trình thiện nguyện "NỤ CƯỜI CHO EM" nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi(28-07-2018)

Hội thảo "Kỹ năng viết CV và Phỏng vấn xin việc"(18-05-2018)

Cơ cấu Ban chủ nhiệm CLB Kết Nối Thành Công nhiệm kỳ XI(17-05-2018)

Quy chế tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ Kết nối Thành công(23-03-2017)

Lễ kết nạp thành viên 2011(23-03-2017)

Thành viên và các quy định của thành viên CLB Kết nối thành công nhiệm kỳ X(23-03-2017)